Mała architektura ogrodowa

0
253

Mała architektura ogrodowa

 

Mała architektura to zespół niewielkich obiektów budowlanych, wznoszonych w ramach zagospodarowania terenu. Warto wiedzieć co konkretnie wchodzi w jej skład i co mówi o niej prawo budowlane.

Ogrody można uatrakcyjniać dodatkowymi obiektami budowlanymi np. poprzez ciekawe formy architektoniczne grilla ogrodowego, ławeczek czy stołów. Dzięki takim działaniom nasz ogród może stać się bardziej ?przyjaznym? miejscem. Uatrakcyjnić przestrzeń wokół domu możemy poprzez wszelkiego rodzaju posągi, figurki czy piękne, duże lub mniejsze fontanny ogrodowe . Jeśli mamy dzieci mała architektura może uwzględnić plac zabaw czy piaskownicę w ogrodzie.

Czym jest mała architektura?

Nie należy małej architektury mylić z obiektami budowlanymi, gdyż prawo budowlane klarowanie je definiuje. Podaje to jednak w sposób przykładowy, w katalogu otwartym. Mała architektura to wszelkie obiekty kultu religijnego, takie jak kapliczki, przydrożne krzyże i figury, konstrukcje ogrodowe czy parkowe np. posągi, wodotryski czy fontanny oraz budowle służące rekreacji ? piaskownice, huśtawki, drabinki itp. Do małej architektury należą również obiekty służące do codziennego utrzymywania porządku ? śmietniki czy całe wiaty śmietnikowe.

Obiekty, które mają zostać wzniesione na posesji prywatnej nie trzeba nawet zgłaszać tego organowi administracji architektoniczno-budowlanej, zaś samo ich postawienie jest proste. W miejscach publicznych, do których każdy ma dostęp, zanim zostanie obiekt postawiony musi zostać to zgłoszone właściwemu urzędowi.
altanka ogrodowa Mała architektura ogrodowa