Co nie zalicza się do małej architektury?

0
285

Co nie zalicza się do małej architektury?

Obiektami małej architektury nie są altanki oraz dodatkowe budynki gospodarcze, które często służą jako schowek. Garaż wolno stojący też nie wchodzi w skład projektu. Budynki gospodarcze, nawet o bardzo małej powierzchni użytkowej należy koniecznie zgłosić do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

W zgłoszeniu jesteśmy zmuszeni podać rodzaj, zakres i sposób wykorzystania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia dołączamy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, szkice lub rysunki i inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Jeśli po 30 dniach od doręczenia formularza nie otrzymamy decyzji odmownej, oznacza to, że możemy rozpoczynać prace. Jeżeli na naszej działce stoi już altana drewniana, której budowa wymagała jedynie zgłoszenia, a my chcemy wybudować dodatkowo projekt budynku gospodarczego, to łączna powierzchnia nowego budynku i naszej altanki nie może być większa niż 50 m2. Jeżeli ją przekroczy trzeba będzie starć się o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Budynek gospodarczy, ani altanka, czy projekt garażu nie mogą być uznane za tymczasowe obiekty budowlane, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, chyba że w zgłoszeniu zaznaczymy termin, w którym obiekt budowlany usuniemy z działki.