Co to jest giełda wierzytelności?

0
189

Co to jest giełda wierzytelności?

Na giełdzie wierzytelności publikowane są informacje o długach i dłużnikach, dodane przez wierzycieli, którzy jednocześnie podają minimalną kwotę, za jaką sprzedadzą wierzytelność. Na serwisie zarejestrowane są firmy, skupiające długi – to one widzą informacje o aktualnych aukcjach, do których mogą się dołączyć i złożyć swoją propozycję. Sprzedaż długu odbywa się w momencie zaakceptowania oferowanej kwoty przez właściciela, który z firmą windykacyjną zawiera umowę kupna-sprzedaży.

Zalety Krajowego Centrum Wierzytelności

wierzyciel w prosty i bezpieczny sposób odzyskuje znaczną część długu, dzięki czemu odzyskuje płynność finansową;

firma windykacyjna ma możliwość szybkiego wyszukania informacji o aktualnych długach i dłużnikach pod względem kwoty zobowiązania, kontrahenta, lokalizacji itp.

dłużnik jako pierwszy otrzymuje informacje o publikacji długu, co daje mu możliwość uregulowania zobowiązań i zachowania dobrej opinii.

To tylko część zalet systemu Krajowego Centrum Wierzytelności, do których można dodać łatwość obsługi i dostępność mobilną na platformy Android oraz iOS. Powstałe jako odpowiedź na zapotrzebowanie firm, które po oczekiwanych zmianach w prawie, mogą sprzedawać długi, Krajowe Centrum Wierzytelności to miejsce usprawniające i automatyzujące proces sprzedaży wierzytelności.