Spawanie aluminium

0
1111

Aluminium jest metalem, który idealnie nadaje się do spawania. Oczywiście istnieje wiele metod, które używane są podczas spawania, jednak w praktyce wykorzystuje się tylko kilka z nich, gdyż dają najlepszy efekt końcowy. Jeśli interesuje nas spawanie aluminium, to musimy pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim podczas procesu spawania dochodzi do reakcji metalu z tlenem, a tym samym powstaje bardzo szybko twardy tlenek, który ma wysoką temperaturę topnienia, a więc bardzo łatwo może spowodować wady spoiny. Dlatego zawsze należy najpierw usunąć tlenek ze spajanych powierzchni, a tym samym zmniejszyć prawdopodobieństwo powstania wadliwych spoin.
Niestety nie tylko tlenek jest problemem. Należy bowiem wziąć pod uwagę możliwość powstawania porów. Wodór, który wydziela się z wilgoci obecnej w powietrzu wraz z zanieczyszczeniami z metalu, rozpuszcza się w stopionym aluminium. Wraz z krzepnięciem, wodór wydziela się w postaci bąbli gazu, co może doprowadzić w konsekwencji do porowatości zastygniętego metalu.