Czy ocieplenie ścian wymaga pozwolenia?

0
286

Czy ocieplenie ścian wymaga pozwolenia?

 

Poprawna izolacja termiczna budynku jest bardzo ważna, ponieważ pozwala nam zaoszczędzić na wydatkach związanych z ogrzewaniem a zarazem poprawia komfort mieszkalny i równocześnie podnosi cenę rynkową naszej nieruchomości. Termoizolacja nie musi wiązać się z gruntownym remontem, wystarczy że np. wymienimy okna.

Oczywiście drobne prace termoizolacyjne możemy wykonać bez żadnych formalności, jednak inne trzeba zgłosić, a jeszcze inne wymagają pozwolenia na budowę. Dlatego warto dowiedzieć się więcej, aby prace zaplanowane przez nas odbyły się zgodnie z prawem.

Do prac termomodernizacyjnych, poprawiających komfort cieplny w domu, zaliczamy:

? ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, stropów nad piwnicami nieogrzewanymi, podłogi na gruncie,

? remont lub wymianę okien i drzwi zewnętrznych,

? modernizację lub wymianę urządzeń źródła ciepła oraz zainstalowanie automatyki sterującej urządzeniami grzewczymi,

? modernizację lub wymianę instalacji grzewczej,

? modernizację lub wymianę systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i zainstalowanie urządzeń zmniejszających zużycie wody,

? usprawnienie systemu wentylacji,

? wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych np. kolektorów słonecznych, pompy ciepła itp.
remont Czy ocieplenie ścian wymaga pozwolenia?

Czy ocieplenie ścian wymaga pozwolenia?

Żadnych formalności

Możemy wymienić okna i drzwi zewnętrzne. Jednak, musimy zachować takie same wymiary nowych okien i drzwi. Również nie jest konieczne załatwiane żadnych formalności przy wymianie grzejników w budynku , zachowaniu bieżącej konserwacji czyli np. podczas układania nowej podłogi czy malowania ścian.

Zgłoszenie prac

Prace remontowe mają na celu odtworzenie stanu pierwotnego, jednak można użyć innych wyrobów i materiałów budowlanych. Dlatego, wymagają zgłoszenia w urzędzie tak samo jak podczas prac termomodernizacyjnych wymiana pokrycia dachu, docieplenie ścian (pod warunkiem, że budynek jest niższy niż 12 m!), docieplenie dachu, wymiana instalacji grzewczej.

Montaż urządzeń na zewnątrz, np. montaż kolektorów również wymaga zgłoszenia, które powinno zostać złożone w starostwie, na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem prac remontowych.

Powinno ono zawierać:

? opis rodzaju, zakresu i sposobu przeprowadzania robót (np. określić przyjęty system ocieplenia, zastosowane materiały itp.)

? termin rozpoczęcia robót (co najmniej 30 dni po dacie zgłoszenia)

Do zgłoszenia należy dołączyć:

? oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Pamiętajmy, że musimy odczekać 30 dni od daty zgłoszenia i jeśli nie otrzymamy sprzeciwu ze strony urzędu możemy zacząć remont . Natomiast remont dachu nie może rozpocząć się później niż po 2 latach od dnia zgłoszenia.